Program učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilniku o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (NN 10/18), svake godine objavljuje se Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao i promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Ovim se programom ujedno potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika po završetku tečaja vraća u zemlje iz kojih dolaze, stečeno znanje kroz program učenja hrvatskoga jezika je vrijedno i korisno ne samo za njih osobno, nego i za brojne iseljeničke zajednice u čiji se rad uključuju mnogi od bivših polaznika. 

Pravo na stipendiju za učenje hrvatskoga jezika ostvaruje se putem javnog poziva, na koji se prijavljuju pripadnici hrvatskog naroda ili njihovi potomci, supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske, koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo. Stipendija uključuje trošak učenja hrvatskoga jezika, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima može uključivati i subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno i naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.

Tečaj hrvatskoga jezika organiziran je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik „Croaticum“ (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split) i Riječka kroatistička škola (Rijeka).
Svi oblici nastave na sveučilišnim tečajevima hrvatskoga jezika obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. Za studente se, u svakom semestru, organiziraju putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika.

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 683
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr 

Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika