Program učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilniku o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (NN 54/19), svake godine objavljuje se Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj te Javni poziv za dodjelu stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao i promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Ovim se programom ujedno potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika po završetku tečaja vraća u zemlje iz kojih dolaze, stečeno znanje kroz program učenja hrvatskoga jezika je vrijedno i korisno ne samo za njih osobno, nego i za brojne iseljeničke zajednice u čiji se rad uključuju mnogi od bivših polaznika. 

Pravo na stipendiju za učenje hrvatskoga jezika ostvaruje se putem Javnog poziva, na koji se prijavljuju pripadnici hrvatskog naroda ili njihovi potomci, supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske, koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo. Stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje trošak učenja hrvatskoga jezika, subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno i naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.

Tečaj hrvatskoga jezika organiziran je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli te na Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu u Dubrovniku, a provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik „Croaticum“ (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split), Riječka kroatistička škola (Rijeka), Odsjek za hrvatski jezik i književnost (Osijek), Centar za strane jezike (Zadar), Odsjek za kroatistiku (Pula) i Centar za jezike (Dubrovnik).
 

Kontakt:

SEKTOR ZA INTEGRACIJU I STATUSNA PITANJA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Služba za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva
Tel. +385 1 6444 683
E-mail: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr 
Adresa: Palmotićeva 24, 10000 Zagreb