Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./24.

Slika /slike/FOTO WEB.png

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./24. Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste kandidata.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./24. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.
 
Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 18. svibnja do 19. lipnja 2023., u propisanom je roku zaprimljeno 563 prijava uredno predanih u elektronički sustav.
 
Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24. među navedenim prijavama utvrdilo je 371 potpune prijave.
 
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 110 eura mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.
  
U pogledu ostvarivanja prava na smještaj u studentskim domovima kandidati predloženi za stipendiju po ovom Prijedlogu bodovne liste bit će obaviješteni elektroničkom poštom nakon što se utvrdi Konačna bodovna lista i donese Odluka o dodjeli stipendija.
 
Broj raspoloživih mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj je ograničen te ih odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno nadležni studentski centar.
 
Prednost pri dobivanju smještaja u studentskim domovima imaju dobitnici stipendije s većim brojem ostvarenih bodova. Pravo na mjesto u studentskom domu nemaju kandidati stariji od 36 godina na dan isteka roka prijave na ovaj Javni poziv.
 
Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može se Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom 31. srpnja 2023. godine, na e-adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr
 
Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./24. objavit će se po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu i načinu zaključivanja ugovora o stipendiranju.
 
Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2023./24. nalazi se u privitku. 
 
 
 

Pisane vijesti