Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

Slika /slike/VRH_8022.jpg

Vlada Republike Hrvatske je dana 27. srpnja 2023. godine na svojoj 239. sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH« u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 eura, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:
 
1. programi i projekti iz područja zdravstva      810.000,00 Eura
2. programi i projekti iz područja obrazovanja i znanosti   1.345.000,00 Eura
3. programi i projekti iz područja kulture   1.103.500,00 Eura
4. programi i projekti iz ostalih područja   1.133.000,00 Eura
5. programi i projekti iz područja poljoprivrede      608.500,00 Eura
    UKUPNO:   5.000.000,00 Eura

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja obrazovanja i znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja.

Odluka je objavljena je u Narodnim novinama.
 

Pisane vijesti