Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./20.

Slika /slike/korisne_info/23042013_5845733904.jpg
Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje do 10 stipendija za akademsku godinu 2019./20.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./20. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 14. do 29. kolovoza 2019., u propisanom roku su zaprimljene 34 prijave, među kojima je utvrđeno 7 potpunih.

Stipendija uključuje trošak internetskog tečaja hrvatskoga jezika - Hrvatski internetski tečaj HiT-1 te se isplaćuje organizatoru Tečaja.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2019./20. bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./20. nalazi se u privitku.

Pisane vijesti