Posebna upisna kvota na hrvatskim visokim učilištima u akademskoj godini 2024./2025. namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva

Slika /slike/STUDIRAJ U RH - NASLOVNA.png

U akademskoj godini 2024./2025. hrvatska visoka učilišta osigurala su posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva

U akademskoj godini 2018./2019., donošenjem posebne upisne kvote za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva, prvi je put ispunjen jedan od najvažnijih zahtjeva u području obrazovanja i znanosti naših sunarodnjaka koji žive izvan Republike Hrvatske, kao i jedan od zaključaka Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
Posebna upisna kvota odnosi se na dvije kategorije Hrvata izvan Republike Hrvatske definirane člankom 2 Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012): pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.
 
O uspješnosti projekta svjedoči prepoznatljivost programa u hrvatskoj akademskoj zajednici i dosadašnji iskazani interes pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva za studiranjem u Republici Hrvatskoj.
 
I u akademskoj godini 2024./2025. hrvatska su visoka učilišta osigurala posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva, čime se s uspjehom nastavlja jedan od vrlo značajnih projekata kojim se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakodnevnoga života te stjecanjem kvalitetnoga obrazovanja. S desne se strane teksta (pod rubrikom Dokumenti) nalazi objedinjena tablica s brojem upisnih mjesta u posebnoj upisnoj kvoti u akademskoj godini 2024./2025. na hrvatskim visokim učilištima koja sudjeluju u programu posebne upisne kvote. U tablici su navedeni podatci za Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište Sjever, Hrvatsko katoličko sveučilište i Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.  

 
Koraci u postupku                                                                                                                           
Prije svega, važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, no za razliku od prethodnih godina, od ove se akademske godine za upis studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti kandidati moraju registrirati i prijaviti u sustav za upise na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na www.postani-student.hr/Ucenici/Prijava.aspx.
Nakon registracije za kandidate koji su završili srednje obrazovanje izvan RH (prilikom registracije potrebno je odabrati tu kategoriju), odabiru se visokoškolske ustanove i studijski programi po prioritetnome redoslijedu. Moguće je odabrati do 10 studijskih programa, koje je važno odabrati prema prioritetnome odabiru jer će, ako su ispunjeni svi zahtjevi, sustav dodjeljivati kandidatima pravo upisu prema prvenstvu odabira. Dakle, ako kandidat u listi od 1 do 10 upiše studijske programe i ostvari uvjete za upis na svaki od njih, imat će mogućnost upisa samo na prvi odabrani, onaj pod brojem 1. Ako, primjerice, kandidat ostvari pravo upisa na studijske programe upisane po brojevima 4, 9 i 10, moći će se upisati samo na onaj upisan pod brojem 4. Nakon objave rezultata, kandidati imaju pravo upisa na jedan studijski program za koji će dobiti posebni identifikacijski broj.
 
Prijave su u sustav za ljetni upisni rok (prvi rok) i slanje dokumentacije moguće do 1. srpnja 2024. (vrijedi za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu u 2024. godini, a za one koji su srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu završili do 31. 12. 2023., rok za slanje dokumentacije je 20. 5. 2024.), osim ako visoko učilište nije odredilo drugi rok za prijavu. Ostali rokovi dostupni su na  https://www.studij.hr/kalendar.   
 
Važno je istaknuti da su kandidati, uz prijavu na prethodno opisani način, dužni pratiti objave i novosti na mrežnim stranicama visokoškolskih ustanova jer svaka ustanova može propisati dodatne uvjete upisa koje je eventualno potrebno ispuniti. Također, važno je pratiti i sve ostale, opće i posebne, rokove koji su u vezi s prijavama i upisima.    
 
Nakon registracije i prijave u sustav svaki je kandidat dužan pratiti novosti i obavijesti na svome korisničkome profilu jer će preko toga sustava tijekom srpnja kandidati biti obaviješteni o rezultatima. 
 
Za uspješan postupak prijave, osim registracije i prijave putem sustava, potrebno je poslati traženu dokumentaciju i poštom, a sva je potrebna dokumentacija i koraci u postupku dostupna na https://www.studij.hr/sve-o-prijavama. Dokumentaciji je potrebno priložiti i Potvrdu o pripadnosti hrvatskome narodu koju izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a uz koju je jedino moguć upis u posebnoj upisnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva.
U okviru prijavnoga postupka potrebno je provesti priznavanje obrazovne kvalifikacije, a informacije su o tome postupku dostupne na https://www.studij.hr/priznavanje.

Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu
Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu, osim zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije trebaju predati i zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:
 1. Prijavni obrazac (nalazi se pod rubrikom Dokumenti)
 2. Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
 3. Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
 4. Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
 5. Rodni list
 6. Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
 • izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list
 • školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
 • indeks
 • radna knjižica
 • vojna knjižica
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • krsni list
 • rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
 • pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine
 
Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.

Jednako tako, dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.
 
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj +3851 6444 667.


 

Pisane vijesti