Održano stručno savjetovanje o mogućnostima učenja hrvatskoga jezika

Slika /arhiva/slike/10072016_6187639785.jpg
Na poticaj Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu je 6. srpnja 2016. godine održano stručno savjetovanje o mogućnostima učenja hrvatskoga jezika za pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Uz predstavnike Državnog ureda na savjetovanju su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Splitu, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta Macquarie u Sydneyu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Matice hrvatske i Hrvatske matice iseljenika. Predstojnik Državnog ureda g. Zvonko Milas naglasio je važnost skrbi za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata u svijetu, pri čemu ključnu ulogu ima upravo poznavanje hrvatskoga jezika.

U tom pogledu Državni ured kontinuirano poduzima brojne aktivnosti i provodi projekte cilj kojih je upoznavanje hrvatskoga jezika i kulture te osnaživanje suradnje i povezanosti s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Sudionici savjetavanja govorili su o svojim programima i projektima, o postojećim aktivnostima i planovima za budućnost. U raspravi su istaknuti brojni uspjesi u ovome području, vrijedna postignuća i značajni iskoraci, ali i teškoće i problemi s kojima se susreću nadležna tijela i pojedinci koji skrbe o učenju, njegovanju i promicanju hrvatskoga kao drugog i stranog jezika. Zajedničko je mišljenje da je potrebno i nadalje vrlo aktivno raditi u okviru postojećih projekata, koje kontinuirano treba nadogađiivati i osuvremenjivati. Važan iskorak prestavljalo bi osnivanje koordinacijskog tijela koje bi trebalo izraditi strategiju i dati bitne smjernice vezane uz učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u inozemstvu.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske bit će nositelj ove aktivnosti i pokrenut će postupak osnivanja koordinacijskog tijela – vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugog i stranog jezika, u koje će biti uključeni predstavnici nadležih državnih tijela i institucija te stručnjaci iz predmetnoga područja.

Pisane vijesti