Gradišćanski Hrvati predstavili projekt „Gentleman i kravata“- izožbu o povijesti hrvatske kravate

Slika /arhiva/slike/9032016_54048481.jpg
U ponedjeljak 7. ožujka 2016., Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastala se s gradišćanskim Hrvatima iz Austrije i Mađarske.: dr. Franjom Payrichem, predsjednikom Društva Hrvati i predsjednikom Hrvatske samouprave Šoprona iz Mađarske, dr. Stankom Horvathom, predstavnikom Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću iz Austrije i dr. Stefanom Benczakom, autorom monografije i izložbe „Gentleman i kravata“.

Na sastanku je predstavljen projekt postavljanja izložbe o povijesti hrvatske kravate „Gentleman i kravata“. Izložba bi bila postavljana 2017.godine u Parizu, Lilleu, Bruxellesu, Zagrebu i drugim europskim gradovima. Povod je 350 obljetnica prvog nošenja kravate kao modnog odjevnog dodatka. Naime, smatra se da je kravata postala važan modni dodatak 1667. godine kad ju je prvi put u javnosti nosio francuski kralj Luj XIV., najutjecajnija osoba svoga doba.

Predstojnica Krstičević je pohvalila dosadašnje napore dr. Benczaka u istraživanju hrvatske kulture. Naglasila je kako će i projekt izložbe u europskim gradovima zasigurno doprinijeti promociji kravate kao hrvatskog važnog doprinosa europskoj modi, baštini i kulturi. „Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima autora, predstavnika gradišćanskih Hrvata te resornih institucija iz Republike Hrvatske i ovaj projekt uspješno realizirati“ – naglasila je predstojnica Krstičević i dodala kako će Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i nadalje biti potpora gradišćanskim Hrvatima u očuvanju i razvijanju hrvatskog nacionalnog identiteta i hrvatske kulturne baštine.

Pisane vijesti