Informacije strankama

 

 

Pitanja za državljanstvo
E-mail: statusna-pitanja@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444661
 
Pitanja za Program učenja hrvatskog jezika
E-mail: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444683
 
Pitanja za Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
E-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444668
 
Pitanja za Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
E-mail: manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444 653
 
Pitanja za Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
E-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444692  
       +385 1 6444669 

 
Pitanja za Program stipendiranja
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444657
 
Pitanja za Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
E-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444677 - Pitanja za potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
​       +385 1 6444653 - Pitanja za potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
       +385 1 6444692 - Pitanja za potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
 
Pitanja o povratku
Tel: +385 1 6444661 
 
Za upite medija molimo kontaktirati glasnogovornika Središnjeg državnog ureda
Tel: +385 1 6444 672
E-mail:press@hrvatiizvanrh.hr