Priopćenje sa 290. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/VRH_8022_8.3.2024._191536.jpg

Na 290. sjednici Vlade Republike Hrvatske potporu su dobili projekti koji unapređuju položaj i kvalitetu života Hrvata izvan Republike Hrvatske te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Hrvatskom.

Danas, 8. ožujka 2024. godine na 290. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je:
 
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu 

Republika Hrvatska kontinuirano pruža potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda. Ulažući u projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini, od obrazovanja, znanosti, zdravstva, kulture, poljoprivrede te drugih područja, stvaraju se uvjeti za održivi ostanak te se unapređuje kvaliteta života Hrvata, a ujedno se potvrđuje i snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sredstava za ovu namjenu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i to za provedbu Javnog natječaja namijenjenog potpori programima i projektima Hrvata u BiH (u iznosu od 6.500.000,00 eura). Kako bi se navedena sredstva, nakon provedbe Javnog natječaja raspodijelila na najkvalitetnije programe i projekte, prihvaćena je Odluka o osnivanju Povjerenstva, a u čijem će sastavu biti zastupljeni predstavnici resornih ministarstava zaduženih za područja na koja će se usmjeriti financijska sredstva/potpora.
 
 1. Prijedlog odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 
Vlada Republike Hrvatske je 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija se potpora nastavila i u 2023. godini, pa je Vlada donijela Odluku o nastavku potpore, te će tako u 2024. godini to biti projekti u Bosni i Hercegovini:
 • Potpora radu Sveučilišta u Mostaru“, kao jedinoj visokoškolskoj javnoj instituciji u Bosni i Hercegovini na kojoj je službeni jezik hrvatski i koje djeluje već 47 godina, osigurana su sredstva od ukupno 550.000,00 eura
 • Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru“, jednoj od najznačajnijih hrvatskih kulturnih institucija u BiH, u 2024. godini izdvojit će se 265.000,00 eura.
 • Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku“ koji je osnovan prije 140 godina. To je ustanova koja nastavu izvodi na hrvatskom jeziku a u čijem sastavu djeluje osnovna škola i gimnazija. Za tri faze obnove izdvojit će se 1.050.000,00 eura, a za drugu u 2024. godini, 350.000,00 eura. (Projekt obnove u cjelokupnoj vrijednosti od 12.013.145,19 BAM (cca. 6.142.228.21 EUR) a realizacija je planirana u tri faze. Fondacija Renovabis iz Njemačke spremna je sudjelovati s 4.100.000,00 EUR, a Vlada Mađarske s 150.000,00 EUR)
Također, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o nastavku potpore projektima od strateškog značaja hrvatske nacionalne manjine, kojima Vlada pruža sustavnu potporu od 2018. godine, kao važan poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica i jačanju položaja hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama. Riječ o sljedećim projektima:
 • Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji“ izdvaja se 75.000,00 eura
 • Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu“ izdvaja se 75.000,00 eura
 • Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine-Radio Duxu“ izdvaja se 75.000,00 eura
 • Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog“ izdvaja se 50.000 eura 
Sredstava su također osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u ukupnom iznosu od 1.440.000,00 eura).
 
 1. Prijedlog odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koje je Vlada prihvatila, projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na današnjoj su sjednici proglašeni sljedeći projekti:
 • projekt „Gradi mlin gdje je voda - 7 Matica“ Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji - Polazeći od činjenice da su Hrvati u Srbiji zajednica nerazvijenih institucija, da većina udruga nema svoj vlastiti prostor za rad te da su Hrvati u Srbiji teritorijalno disperzirana zajednica, pojavila se potreba izgradnje, obnove, to jest uspostavljanja tzv. „malih matica“ u mjestima gdje Hrvati žive u značajnijem broju, analogno krovnoj Matici u Subotici. Te „male“ matice gradit će se u Somboru,  Monoštru, Sonti, Petrovaradinu, Rumi, Šidu i Opovu, dakle u jednom mjestu koje nastanjuju Bunjevci, dva mjesta u Podunavlju koje nastanjuju Šokci, tri mjesta u Srijemu i jedno u Banatu.  Za projekt „Gradi mlin gdje je voda  - 7 Matica“ Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u 2024. godini izdvojit će se 1.200.000,00 eura. 
 • projekt „Domus Dimitrianum“ Srijemske biskupije u Republici Srbiji - Zajednica Hrvata koja danas živi na području Srijema sigurno je najstarija na području Republike Srbije. Na području Srijema nema prepoznatljivog prostora koji bi bio svojevrstan centar zajedništva i očuvanja hrvatskog i katoličkog identiteta te imajući to u vidu želi se izgraditi kompleks ,,Domus Dimitrianum“ na prostoru sadašnje Sremske Mitrovice u kojoj se nalazi sjedište Srijemske biskupije. Važnost ove investicije je u tome da Hrvati, ali i druge nacionalne manjine budu osnaženi u nastojanju da opstanu na ovim prostorima. Za projekt „Domus Dimitrianum“ Srijemske biskupije u Republici Srbiji u 2024. godini izdvojit će se 330.000,00 eura.
 • projekt „Multimedijalni muzej Hrvata u Mađarskoj“ Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj - Institucija je koja ima izuzetno važnu ulogu u izgradnji, očuvanju i jačanju nacionalne svijesti stoga je prijedlog otvorenje ovog multimedijalnog muzeja kako bi hrvatska zajednica na jednom mjestu mogla predstaviti vrijednosti koje su razne hrvatske subetničke skupine baštinile od svojih predaka. Za projekt „Multimedijalni muzej Hrvata u Mađarskoj“ Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj u 2024. godini izdvojit će se 235.000,00 eura.
 • projekt „Centar austrijskih narodnosti“ Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću, Republika Austrija - Centar austrijskih narodnosti krovna je organizacija autohtonih etničkih skupina u Austriji i  dom je za najvažnije manjinske organizacije svih šest priznatih austrijskih narodnosti. Osnovni cilj i svrha rada ovog Centra je suradnja s nadležnim austrijskim institucijama u okviru austrijske manjinske politike. Aktivnosti Centra su usmjerene na poticanje pravne regulative koja bi omogućila cjelovitu zaštitu manjinskih prava, ali i njihovo unapređenje u skladu s potrebama manjinskih zajednica. Kao takav zalaže se i za osnivanje hrvatske, mađarske i slovenske škole u Beču. Za projekt „Centar austrijskih narodnosti“ Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću, Republika Austrija u 2024. godini izdvojit će se 100.000,00 eura.
 • projekt „Obnova i modernizacija školske zgrade dvojezične Rumunjsko-Hrvatske gimnazije u Karaševu“ Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj - Ovo je jedina školska ustanova u Rumunjskoj u kojoj se uči i njeguje hrvatski jezik u svim razredima osnovne i srednje škole. Gimnazija ne zadovoljava današnje norme i uvjete te su popravci i modernizacija prijeko potrebni. Izravni korisnici škole bili bi ne samo učenici iz Karaševa, nego i učenici hrvatske nacionalnosti iz svih sela karaševske zajednice. Za projekt „Obnova i modernizacija školske zgrade dvojezične Rumunjsko-Hrvatske gimnazije u Karaševu“ Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj u 2024. godini izdvojit će se 61.000,00 eura.
 • projekt „Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini - izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici“ Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići - Fojnica - Ova osnovna škola jedina je škola u općini Fojnica koja nastavni plan i program izvodi na hrvatskom jeziku. Nema vlastitu zgradu u Fojnici nego koristi zgradu koja je u vlasništvu dvije bošnjačke škole. Također u Fojnici ne postoji vrtić, stoga se djeca šalju u vrtić, školu i produženi boravak u susjednu općinu u Kiseljak. Obzirom na porast broja upisanih učenika u prve razrede, izgradnja ovog kompleksa od presudnog je značaja za očuvanje jezika, kulture, identiteta i ostanka Hrvata u Fojnici.  Za projekt „Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini - izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici“, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići - Fojnica u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura.
 • projekt „Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“- dvije lamele“ Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Travnik - Ova bolnica slijednica je Ratne bolnice HVO-a, kasnije Franjevačke bolnice „Dr. fra Mato Nikolić”, smještene od prvoga dana u pastoralnom dijelu župne crkve Svetog Duha. Objekt se sastoji od šest blokova/lamela, koje za sve pacijente nisu dostatne. Stoga se planira izgradnja sedme i osme lamele za smještaj kirurgije, fizikalne medicine, ljekarne te edukativnog centra. Dogradnjom dva bloka/lamele bolnice povećat će se smještajni kapaciteti, uvesti nove i povećati broj postojećih zdravstvenih usluga. Za projekt „Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“- dvije lamele“ Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Travnik u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura. 
 • projekt „Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg“ Grad Široki Brijeg - radi se o školi bogate povijesti, koju je nažalost u siječnju ove godine zahvatio požar, a nakon toga i poplava. Zbog velikih oštećenja prostorija prestalo je  redovito održavanje nastave u toj zgradi. Zbog osiguravanja optimalnih uvjeta za izvođenje nastave te zbog svog simboličkog i povijesnog značaja za Hrvate tog kraja,  potrebna je kompletna obnova zgrade. Za projekt „Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg“ Grad Široki Brijeg u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura.
 • projekt „Digitalizacija dokumenata i obnova prostora“ Hrvatskog etničkog instituta, Chicago -  Hrvatski etnički institut će 2025. godine obilježiti pola stoljeća svoga djelovanja, utemeljili su ga Hrvatski franjevci. Danas se bavi izdavačkom djelatnošću a od 1975. godine čuva brojne vrijedne predmete, zapise, slike i tragove koji su pratili Hrvate u njihovoj potrazi za boljim životom. U protekle četiri godine digitalizirano je preko 100 tisuća dokumenata vezanih uz hrvatsku priču u Americi i Kanadi a Institut čuva još blizu 800 tisuća takvih dokumenata. Tijekom 2024. godine planira se digitalizirati više od 38 tisuća dokumenta te se ujedno predviđa obnova prostorija Instituta kako bi građa bila smještena na primjeren način. Za projekt „Digitalizacija dokumenata i obnova prostora“ Hrvatskog etničkog instituta, Chicago u 2024. godini izdvojit će se 150.000,00 eura. 

Sredstava za sve ove projekte osigurana su u Državnom proračunu za 2024. godinu i na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u ukupnom iznosu od 3.576.000,00 eura.) te će se pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrditi visina dodijeljenih sredstava, kao i međusobna prava i obveze ugovornih strana.
 
Svi projekti unapređuju položaj i kvalitetu života Hrvata izvan Republike Hrvatske, doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskoga jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Hrvatskom.

Pisane vijesti