Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./23.

Slika /slike/Stipendije-foto_25.5.2022._172850.jpg

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./23, Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./23. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.
 
Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 20. svibnja do 19. lipnja 2022., u propisanom je roku zaprimljeno 334 prijava uredno predanih u elektronički sustav.
 
Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2022./23. među navedenim prijavama utvrdilo je 282 potpune prijave.
 
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek ili Zadar), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 800,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.
 
U pogledu studentskog smještaja kandidati predloženi za stipendiju po ovom Prijedlogu bodovne liste bit će pojedinačno upitani i potom obaviješteni elektroničkom poštom.
 
Broj raspoloživih mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj je ograničen te ih odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno nadležni studentski centar, a prednost pri dobivanju smještaja u studentskim domovima imaju dobitnici stipendije s većim brojem ostvarenih bodova. Pravo na mjesto u studentskom domu nemaju kandidati stariji od 36 godina na dan isteka roka prijave na ovaj Javni poziv.
 
Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može se Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom  17. kolovoza 2022. godine, na e-adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr
 
Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./23. objavit će se po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.
 
Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./23. nalazi se u privitku.

Pisane vijesti