Potvrda o Pripadnosti hrvatskom narodu potrebna za prijavu na natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori

Nastavno na objavu natječaja za prijavu projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost putem Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja", Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u tu svrhu izdaje "Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu".

Znanstvenik iz dijaspore da bi postao suvoditelj projekta treba imati ili hrvatsko državljanstvo ili dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - hrvatskoj nacionalnoj manjini/ hrvatskom iseljeništvu/ hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. 
 
Ističemo da kandidati koji posjeduju domovnicu nisu u obvezi priložiti natječajnoj dokumentaciji Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu.

Jednako tako, za pokretanje postupka dobivanja Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu potrebna je sljedeća dokumentacija:
 
  • Prijavni obrazac
  • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu
  • Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
  • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
  • Rodni list
  • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).


Pisane vijesti

Dokumenti