Posebna upisna kvota na hrvatskim visokim učilištima namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva

Slika /slike/projekti/upisna kvota foto.png

Donošenjem posebnih upisnih kvota za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva ispunjen je jedan od najvažnijih zahtjeva naših sunarodnjaka koji žive izvan Republike Hrvatske u području obrazovanja i znanosti, kao i jedan od zaključaka sa sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Kako je sve započelo

Na temelju Sporazuma o suradnji između Središnjeg državnog ureda i Sveučilišta u Zagrebu, zajedničkim djelovanjem Sveučilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ureda za ak. god. 2018./2019. osigurana je posebna upisna kvota za upis na studijske programe Sveučilišta u Zagrebu za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskog iseljeništva.
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018., u sklopu Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. donio posebnu upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske koja se odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.


O važnosti projekta najbolje svjedoči uključivanje i drugih visokih učilišta

Sveučilište u Zagrebu je osiguralo posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva i u ak. god. 2019./2020. Iste godine Sveučilištu u Zagrebu se pridružilo i Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Sjever te Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru koji su neposredno nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji omogućili upis studenata pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Tako se već u drugoj godini provedbe projekt posebne upisne kvote proširio na dodatna tri hrvatska visoka učilišta: dva sveučilišta i jedno veleučilište.
No, projekt se nastavio i dalje, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayer u Osijeku, Sveučilištem u Dubrovniku, Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Zadru, Sveučilištem u Rijeci i  Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli kojima se stvaraju uvjeti za još intenzivniju suradnju.
O uspješnosti projekta svjedoči prepoznatljivost programa u hrvatskoj akademskoj zajednici i iskazani interes za studiranjem u Republici Hrvatskoj maturanata, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva.
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao koordinacijsko tijelo državne uprave zaduženo za Hrvate izvan Republike Hrvatske, izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu koja je jedan od obveznih dokumenata prilikom upisa studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti.


Koraci u postupku

Kao i ranijih godina, za upis u okviru posebne kvote namijenjene pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva u akademskoj godini 2020./2021. kandidati se prijavljuju izravno na fakultete.
Napominjemo da fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.
 
Važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive.

Jedan od postupaka koji kandidat samostalno provodi je postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u Agenciji za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Stoga je važno pravovremeno obratiti se gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.

Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.


Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:

  • Prijavni obrazac koji se nalazi na mrežnim stranicama SDUHIRH-a
  • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu
  • Preslika valjanih putnih isprava države čiji je državljanin
  • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
  • Rodni list
  • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ako sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).

Dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskom iseljeništvu, kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem elektroničke pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.

Detaljne informacije o posebnoj upisnoj kvoti za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva u akademskoj godini 2020./2021. (sveučilišta, fakulteti, studijski programi, uvjeti, rokovi, itd.) možete pročitati OVDJE.
 
Na koncu, napominjemo kako svim zainteresiranima stojimo na raspolaganju, rado ćemo odgovoriti na sva pitanja, dati stručni savjet i pomoći tijekom postupka upisa.

Stranica