Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /slike/OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME (1).jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 dana od dana objave Oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/2017, 70/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/21-01/250, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 24. svibnja 2021. i suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/69, URBROJ: 513-05-01-21-2, od 05. srpnja 2021., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te prijavni obrazac, nalaze se u dokumentima u privitku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «.

Pisane vijesti