Obavijest strankama

Slika /slike/Obavijest_1200x800.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljat će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Sukladno Uputi o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 2. studenoga 2020. godine dostupnoj na poveznici: https://www.koronavirus.hr/najnovije/osiguranje-uvjeta-za-redovito-obavljanje-poslova-u-tijelima-drzavne-uprave/850 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljat će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.
 
Slijedom navedenog, upućujemo stranke da se u narednom razdoblju, ukoliko priroda posla izrazito ne zahtijeva osobni dolazak, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i nadležnim službama, umjesto izravnog dolaska, sa svojim upitima i zamolbama obraćaju u uredovno radno vrijeme (od 10.00 do 14.00 sati) putem telefona ili elektroničkih adresa objavljenih na mrežnim stranicama:
 
Pregled kontakata Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske:
https://hrvatiizvanrh.gov.hr/kontakti/782 .
 
Ukoliko priroda posla zahtijeva osobni dolazak, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će provoditi mjerenje temperature strankama kod dolaska u prostorije Ureda te će se zabraniti ulazak u prostorije Ureda strankama i drugim gostima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 °C i veću temperaturu) i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.
U slučaju nemogućnosti pristupa prostorijama Ureda iz gore navedenih razloga stranka zahtjev/pisane podneske može podnijeti drugim putem odnosno dostaviti poštom ili elektroničkom poštom ili dati usmene izjave na zapisnik video vezom u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisom.
Za sva pitanja vezana za epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2nadležan je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve informacije i brojeve info-telefona možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://civilna-zastita.gov.hr/
 
Za informacije i preporuke vezane uz temu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dostupni su telefonski brojevi i elektronske adrese u  Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo:
https://www.hzjz.hr/
https://www.hzjz.hr/kontakt/
https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 
Mjere za jačanje nadzora nad širenjem epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova:
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/
 

Pisane vijesti