Posebna upisna kvota namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva za akademsku godinu 2019./2020.

Slika /slike/student.jpg

Nastavno na uspješnu provedbu upisa studenata pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva putem posebne upisne kvote u akademskoj godini 2018./2019. projekt upisa se nastavlja i za sljedeću akademsku godinu.

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 19. ožujka 2019. godine donesena je  Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. Time se potvrđuje nastavak dobre suradnje između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cjelovit tekst natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, a tablica s upisnim rokovima dostupna je OVDJE.

Također, od ove akademske godine, odobrena je posebna upisna kvota za upis na studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama HKS-a.

Posebna kvota  odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Donošenjem posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske ispunjen je jedan od glavnih ciljeva Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.

Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2019./2020., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Isto tako fakulteti samostalno, a prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupaka.

Jedan od postupaka koji kandidat samostalno provodi je postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u Agenciji za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Stoga je važno pravovremeno obratiti se gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.

Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:
 
  • Prijavni obrazac koji se nalazi na mrežnim stranicama SDUHIRH-a
  • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu
  • Preslika valjanih putnih isprava države čiji je državljanin
  • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
  • Rodni list
  • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ako sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).

Jednako tako, dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr,  a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.
 
 
 

Stranica