Mjera Biram Hrvatsku – Povratak u Republiku Hrvatsku, proširena za korisnike iz 8 država prekooceanskog iseljeništva (Argentinu, Australiju, Brazil, Čile, Kanadu, Novi Zeland, SAD i Peru)

Počevši od siječnja 2023. godine, mjera aktivne politike zapošljavanja: Biram Hrvatsku–mobilnost radne snage, proširena je na 8 novih država čime je povećana i proširena ciljana skupina korisnika ove mjere na hrvatske državljane povratnike iz Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade, Novog Zelanda i Perua.

Mjera Biram Hrvatsku ima za cilj osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, a posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te istovremeno potaknuti povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i od siječnja 2023. iz osam prekooceanskih država u kojima žive pripadnici hrvatskog iseljeništva.

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata od strane povratnika koji su stekli relevantno radno iskustvo u brojnim državama svijeta i koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, ova mjera ima i izravne demografske učinke u smislu poticanja povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku. Na ovaj način i provedbom ove mjere izravno se doprinosi ostvarenju posebnog cilja poticanja povratka i useljavanja iz hrvatskog iseljeništva te ostvarenju strateškog cilja Republike Hrvatske, a to je Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji.

U nastavku donosimo poveznicu za sve potrebne informacije u vezi s korištenjem ove mjere sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage – Mjere te kratku trojezičnu brošuru na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku.


 

Pisane vijesti