Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je Odluku o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2024. godinu

Slika /slike/Javni natječaj - Iseljeništvo.jpg
Ministarstvo demografije i useljeništva je sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 57/24), s danom 17. svibnja 2024. godine, preuzelo poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

Dana 5. veljače 2024. godine Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu (dalje: Javni poziv) s rokom podnošenja prijava od 30 dana.

Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske razmotrilo je i ocijenilo prijave koje ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva te je dalo prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za projekte.

Slijedom navedenog, Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je Odluku o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Odluka se odnosi na programsko područje poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

Odluka o dodjeli financijske potpore nalazi se u dokumentu u privitku.

Pisane vijesti