Konačna Odluka o dodjeli tisuću stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2021./2022.

Slika /slike/Stipendije-foto_25.5.2022._172850.jpg

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17, 124/19 i 138/21) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2021./2022. sa sjednice održane 23. svibnja 2022. godine (KLASA: 016-04/21-04/1611, URBROJ: 537-02-01/1-22-11), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2021./2022.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.
 
Odluku objavljujemo u privitku.

Pisane vijesti