Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je Javni natječaj na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17,  70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/2019) te prethodnom mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/273, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 24. ožujka 2023. godine , Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Javni natječaj na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja kao i Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te prijavni obrazac nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama., odnosno do 02.05.2023. godine.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske".

Pisane vijesti