Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Slika /arhiva/slike/10122014_1946480637.jpg

Obavijest Hrvatima izvan Republike Hrvatske u vezi predstojećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Poštovane Hrvatice i Hrvati izvan Republike Hrvatske,

u svezi predstojećih izbora zastupnika za Hrvatski sabor, smatramo važnim za napomenuti sljedeće:

Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Redoviti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine.
Pravo birati, na temelju općeg i jednakog biračkog prava imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života.

Za zastupnike mogu biti birani državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života osim onih kojima je Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zabranjeno da budu kandidirani.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Tijela za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor su Državno izborno povjerenstvo, izborna povjerenstva izbornih jedinica, općinska i gradska izborna povjerenstva i birački odbori.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19,00 sati, zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Područja izbornih jedinica uređena su posebnim zakonom. U deset izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici.

Zastupnici se u I.-XI. izbornoj jedinici biraju po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju. Birači popunjavaju glasački listić na način da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice.

Birač na glasačkom listiću može označiti jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu, a može ga podnijeti svaka politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, kandidati za zastupnike u Sabor, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Izbori na biračkim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. godine.

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu, 24. lipnja 2020. godine, a birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave:  https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti aktivno registrirani.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

  • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili

  • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba.

Svoje zahtjeve birači mogu podnijeti neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Građani. Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.Pisane vijesti