Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske te Odluku o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan RH, Vlada RH je na sjednicama održanim 23. ožujka 2022., 11. svibnja 2023. i 8. ožujka 2024. donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan RH. 

Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske važni su za unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan Republike Hrvatske, doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom. 

Vlada Republike Hrvatske je 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija se potpora nastavila i u 2023. godini, a nastavit će se i u 2024. godini temeljem Odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane dana 8. ožujka 2024. godine ("Narodne novine", broj 28/24).

Također, Vlada Republike Hrvatske je dana 8. ožujka na svojoj 290. sjednici, na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske,  donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 28/24).

Odluka o proglašenju projekata  od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 28/2024, a dostupne su i u privitku gdje je ujedno dostupan i popis projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.


Vlada Republike Hrvatske je na Prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske 23. ožujka 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 38/22). S obzirom da su Odlukom obuhvaćeni projekti trajnog karaktera te predstavljaju kontinuirani zalog ispunjenja ciljeva zaštite interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihove suradnje s Republikom Hrvatskom, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom se potpora nastavlja u 2023. godini.
 
Odluka o proglašenju projekata  od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 51/2023, a dostupne su i u privitku gdje je ujedno dostupan i popis projekta od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Pisane vijesti