Obavijest prijaviteljima i korisnicima javnih natječaja Ureda

Slika /slike/Logo u vektorima 732x488, final.jpg
Poštovani korisnici i prijavitelji na natječaje­­­­/pozive Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske,

uslijed okolnosti izazvanih potresom koji je u nedjelju 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, obavještavamo vas kako zgrada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na dosadašnjoj adresi Trg hrvatskih velikana 6, nažalost, do daljnjeg nije u funkciji.
Također, želimo vas izvijestiti kako je iz istih razloga prekinuta većina telefonskih linija no i dalje smo, kao i do sada, svima vama dostupni putem e-pošte te iznimno u hitnim situacijama putem telefona +385 1 6444 686.
U ovom trenutku činimo sve kako bismo što prije osposobili Ured za redovan rad, a o svim važnijim informacijama pravovremeno ćemo vas obavještavati na mrežnim stranicama Ureda.
 
Koristimo priliku svima vama iskazati snažnu potporu u ovim izvanrednim okolnostima koje zajedno proživljavamo. Uzevši u obzir teškoće s kojima se susrećemo, a koje su uzrokovane ovim nepredvidivim okolnostima, molimo vas za dodatno strpljenje i razumijevanje.


Obavijest prijaviteljima na javne natječaje/pozive

Imajući u vidu cijelu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa (COVID-19) i mjere koje poduzimaju nadležna tijela za suzbijanje njegova širenja u svim pogođenim državama, željeli bismo vas izvijestiti da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske uzima u obzir sve potencijalne poteškoće (nepotpune prijave zbog nemogućnosti ishođenja propisane dokumentacije ili one pristigle izvan roka) koje su nastale ili bi mogle nastati prilikom prijava na naše javne natječaje/pozive. Ukoliko zbog navedenih okolnosti niste u mogućnosti pravodobno ishoditi neki od propisanih dokumenata ili prijavu poslati u propisanom roku, molimo vas da uz istu dostavite pisano obrazloženje u kojemu ćete navesti objektivne razloge neispunjavanja uvjeta ili kašnjenja prijave.

 
Obavijest ugovornim korisnicima javnih natječaja/poziva

Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pojavom koronavirusa (COVID-19), Ured će kao davatelj sredstava, uzimat u obzir i nemogućnost ispunjavanja već ugovorenih obveza kao što su kašnjenje u provedbi programa/projekata, prilagodba ili odgoda planiranih projektnih aktivnosti u 2020. godini, posebice onih vezanih uz organiziranje javnih događanja i okupljanja. Sukladno odredbama ugovora o financiranju programa/projekata svi korisnici u mogućnosti su zatražiti izmjene ugovornih obveza, odnosno podnijeti zahtjev za prenamjenu dodijeljenih sredstava i/ili zahtjev za produljenje roka. Stoga vas ljubazno molimo da prema potrebi zatražite prenamjenu sredstava ili produljenje roka provedbe vaših programa/projekata.

S poštovanjem,

vaš Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Stranica